Sostenibilitat

A Recuperación de Materiales Textiles S.A. sempre hem tingut una clara consciència de la problemàtica ambiental, ja que el rentat de la llana té un fort impacte en el medi ambient, provocat per l’alt consum d’aigua que es necessita i la seva càrrega contaminant.

El 1992 vam externalitzar aquests processos a instal·lacions de rentat que compleixen amb la normativa ambiental. Fruit d’aquesta inquietud, hem creat nous processos de tractament respectuosos amb el medi ambient, com ara el blanqueig en sec sense consum d’aigua. Aquesta tècnica ha ajudat a trobar noves aplicacions i tractaments per fibres tèxtils, ja siguin de llana, cotó, lli o cànem, totes elles incloses en la nova línia de productes RMT-NITA.

Des de l’any 2012 fins a l’actualitat, Recuperación de Materiales Textiles S.A. participa de manera activa en el projecte WDS Life , un procés innovador i sostenible per al rentat i desengreixat de la llana, que té els següents objectius:

  • Obtenció de llana neta i de bona qualitat.

  • Increment del grau de recuperació dels components de la llana bruta, com la fracció soluble de l’aigua (suitina), la fracció soluble en dissolvent (greix de llana, lanolina), el pols o les fibres vegetals (brutícia).

  • Estalvi d’aigua i d’energia en comparació amb el procés habitual de rentat en medi aquós, reduint la càrrega de les aigües residuals.