Missió

Des dels seus inicis, RMT sempre ha estat lligada al món tèxtil, concretament a la llana, tant llanes procedents de recuperació com d’esquila, amb els seus diversos processos. Al llarg de la seva història, per tal de desenvolupar aquests processos, RMT ha tingut consciència de la problemàtica ambiental, ja que el rentat de la llana té un fort impacte, sobretot pel consum d’aigua i la càrrega contaminant d’aquesta.

Des de 1992 va externalitzar els processos de rentat i, mitjançant la innovació, ha creat nous processos de tractament respectuosos amb el medi ambient, com ara el blanqueig en sec. Aquesta tècnica ha ajudat a trobar noves aplicacions i tractaments sobre les fibres tèxtils, tant les de la llana com d’altres, utilitzades en la nova línia de productes de RMT-NITA.

És aquesta filosofia la que ha motivat RMT a apostar per l’I+D. Actualment, RMT participa de manera activa en el lideratge del Projecte Europeu Life WDS, la finalitat del qual és el rentat de la llana en sec, minimitzant l’impacte ambiental que suposa tot el procés convencional del rentat de la llana.

Una altra aposta a la qual ha arribat RMT mitjançant la innovació és la creació d’una línia d’aïllants sostenibles per a la construcció, RMT-NITA.