Història

El 1955, Joan Iglesias inicia la seva activitat en el tèxtil, dedicant-se a la fabricació de teixits amb l’especialització en entreteles  (“sidos”, “crinyolines” i “torcrins”).

Els components d’aquests teixits estaven fabricats amb fibres d’origen animal: pèl de cabra, crin de cavall i pelatge de porc. Tot filat i teixit amb cotó.
El 1968, el senyor Joan Iglesias comença una nova activitat, l’objectiu de la qual serà aprofitar la llana dels subproductes de la pell provinents de les adobaries del Vallès Oriental i d’Osona.  

  • Activitat: Recuperació de llana i subproductes d'adoberies. 

  • Matèries primeres: caps, cues y retalls de pell d’ovella.

  • Destinació de la producció: Mercat de proximitat (Sabadell i Terrassa).

  • Producte final: Floca de llana.

El 1979 es constitueix Recuperación de Materiales Textiles S.A., absorbint la línia d’aprofitament de llana iniciada pel Joan Iglesias.

El 1981 Recuperación de Materiales Textiles S.A. crea la societat Catexlan S.A., empresa on es trasllada tota l’activitat de consum d’aigua.

Activitats de Catexlan S.A.:
  • Recuperació de llana procedent de la pell
  • Rentat de llana
  • Carbonitzat de llana
  • Blanqueig de llana

El 1992, a causa de la crisi del sector tèxtil i a la impossibilitat d’adaptar-nos a les noves exigències mediambientals, es tanca l’activitat de l’empresa Catexlan S.A.

Recuperación de Materiales Textiles S.A. continua la seva activitat a les instal·lacions de Santa Eulàlia de Ronçana, on es crea un nou procés de blanqueig en sec i d’estandardització. S’externalitza el rentat de la llana en plantes que compleixen amb la nova normativa ambiental.

El 2004 Recuperación de Materiales Textiles S.A. es trasllada a les noves instal·lacions del Polígon Industrial de Can Magre, des d’on, avui dia, segueix perfeccionant els seus sistemes de treball.