European Conference on Wool Scouring in Europe: a pressing environmental need for the future of the industry

Recuperación de Materiales Textiles S.A. va assistir a la "European Conference on Wool Scouring in Europe: a pressing environmental need for the future of the industry" (Conferència Europea sobre el rentat de llana a Europa: una necessitat ambiental urgent per al futur de la indústria) del 4 al 6 de novembre del 2015 i organitzada per l'ATELIER-Laines d'Europe (Saugues, França). Recuperación de Materiales Textiles S.A. va difondre el projecte WDS "Wooldryscouring" (Rentat en sec de llana) a un gran públic del sector tèxtil.